OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Naši partneri a druhy fólií FUSION

    

FUSION

Autofólie         Plus

                        ST

Protislnečné    Interiérové (vnútorné)

                                 Exteriérové (vonkajšie)

Bezpečnostné

 

 
 
 

 

Výhody fólií..  . 

1. Generálne výhody okenných fólií 
* bezpečnosť
* vedenie/redukovanie tepelného zisku
* redukcia tepelných strát z dôvodu žiarenia
* ochrana pred úlomkami skla
* zníženie vyblednutia predmetov
* zabezpečenie želanej privátnej sféry
* získanie jednotného vzhľadu
* vyrovnanie medzi teplými a chladnými zónami v budovách
* zníženie efektu vyslepovania a oslepovania

2. Špeciálne výhody vo veľkých obchodných budovách

* bezpečnosť
* redukcia nákladov na energiu
* komfort bývania a práce
* zníženie oslepovania a vyblednutia predmetov za sklom

3. Špeciálne výhody v budovách s obchodnými priestormi

* bezpečnosť a ochrana pre úlomkami skla
* zníženie oslepovania a vyblednutia predmetov
* komfort
* ochrana pred horúčavou

4. Špeciálne výhody v bytoch

* ochrana pred úlomkami skla
* bezpečnosť
* zníženie vyblednutia predmetov
* komfort bývania
* znížené náklady na prevádzku
* znížené oslepovanie
* zachovanie privátnej sféry